Božićni bor ispred crkve

Božićne slike čestitke
Božićni bor ispred crkve - Božićna slika
(za download, klikni na sliku)